Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Zdarzenie - czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Ślubowanie klas pierwszych. Zebranie dla rodziców klas I, II i III

26 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

6 XI 2019 r.

wychowawcy klas

Próbna matura  z wydawnictwem Operon.

19 - 21 XI 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika.

16 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III.

18 XII 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

19 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

20 XII 2019 r.

----------

Zimowa przerwa świąteczna.

23 XII 2019 r.
– 1 I 2020 r.

-----------

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e- dziennika.

13 I 2020 r.

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II.

14 I 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas I i II oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas III.

15 I 2020 r

wychowawcy klas

Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II.

17 I 2020 r.

---------

Ferie zimowe.

27 I - 9 II 2020 r.

--------

Próbna matura

   I 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

10 III 2020 r.

wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne.

III/IV 2020r.

Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta

Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e- dziennika.

7 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

7 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Składanie przez uczniów klas III podańo uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

8 - 10 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

15, 16 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

17 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

20 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna.

9 - 14 IV 2020 r.

-------------

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

24 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy,  społeczność uczniowska

Dzień Otwarty Szkoły.

28 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część pisemna,

- część ustna.

 

4 - 21 V 2020 r.

7 - 22 V 2020 r.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e- dziennika.

16 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

16 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

17 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

18,19 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

22 VI 2020 r

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II

23 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego.

26 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień przed Wszystkimi Świętymi

Wigilie klasowe

.........................

Dzień otwarty

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Piątek po Bożym Ciele

Wypisywanie świadectw


31 X 2019

20 XII 2019

2,3 I 2020

28 IV 2020

4 V 2020

5 V 2020

6 V 2020

12 VI 2020

24 VI 2020------