Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

Zdarzenie - czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

3 IX 2018 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Ślubowanie klas pierwszych. Zebranie dla rodziców klas I, II i III

25 IX 2018 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

8 XI 2018 r.

wychowawcy klas

Próbna matura  z wydawnictwem Operon.

XI 2018r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika.

18 XII 2018 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III.

19 XII 2018 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

20  XII 2018 r.

wychowawcy klas III

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

21XII 2018 r.

----------

Zimowa przerwa świąteczna.

24XII 2018 r.
– 1 I 2019 r.

-----------

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e- dziennika.

8 I 2019 r.

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II.

9 I 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas I i II oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas III.

10 I 2019 r

wychowawcy klas

Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II.

11 I 2019 r.

---------

Ferie zimowe.

14-27 I 2019 r.

--------

Próbna matura

   I 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

7 III 2019 r.

wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne.

18-20 III 2019r.

Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta

Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e- dziennika.

11 IV 2019 r.

wychowawcy klas III

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

11 IV 2019 r.

wychowawcy klas III

Składanie przez uczniów klas III podańo uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

12 IV 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

15, 16 IV 2019r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

16 IV 2019 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

17 IV 2019r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna.

18 -23 IV 2019r.

-------------

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

26 IV 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy,  społeczność uczniowska

Dzień Otwarty Szkoły.

30 IV 2019 r.

Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

- część pisemna,

- część ustna.

 

6-23 V 2019 r.

9-25 V 2019 r.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e- dziennika.

11 VI 2019 r.

wychowawcy klas I i II

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

11 VI 2019 r.

wychowawcy klas I i II

Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

12 VI 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

13,14 VI 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

14 VI 2019 r

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II

17 VI 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego.

21 VI 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień Zaduszny

Wigilie klasowe

Dzień Patrona Szkoły

Dzień otwarty

Czwartek przed Świętem 3-go Maja

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Dzień sportu


2 XI 2018

21 XII 2018

22 III 2019

30 IV 2019

2 V 2019

6 V 2019

7 V 2019

8 V 2019

17 VI 2019------