Program POWER

Nauczyciele naszego liceum biorą udział w programie unijnym POWER

(a konkretnie, w projekcie realizowanym w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”). W lutym 2018 r. powołany przez panią Dyrektor Barbarę Golemo zespół w składzie: p. Anna Bugajska, p. Lidia Ostręga, p. Anna Węc, p. Leszek Lechowicz i p. Michał Borsa opracował wniosek przystąpienia do projektu.
W czerwcu 2018 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała, iż wyżej wymieniony wniosek został zatwierdzony do realizacji .
Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 36217,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty 156174,95 PLN przeliczonej po średnim kursie miesięcznym Komisji Europejskiej z terminu ogłoszenia konkursu 2018 .
W związku z zatwierdzeniem projektu 19 nauczycieli z Liceum będzie uczestniczyć w zagranicznych szkoleniach, które będą miały miejsce w sezonie wakacyjnym 2019. Szkolenia będą się odbywały na Malcie, we Francji, Włoszech i w Irlandii. Uczestnictwo w kursach za granicą umożliwi nauczycielom zapoznanie się z nowoczesnymi metodami nauczania stosowanymi w innych krajach UE.

logo projektu 3