"Kształcenie kooperatywne ścieżką do rozwoju, czyli edukacyjna podróż w nowoczesność ze zrozumieniem i poszanowaniem tradycji."

W czasie wakacji 19 nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniach zagranicznych zorganizowanych w ramach programu unijnego POWER (Mobilność kadry edukacji szkolnej). Kursy odbywały się w różnych miejscach: we Włoszech, we Francji, w Irlandii i na Malcie. Ich tematyka była zróżnicowana, ale dawała możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami nauczania stosowanymi w innych krajach Unii Europejskiej.


Przygotowania do wyjazdu nauczyciele rozpoczęli już w ubiegłym roku, uczęszczając na zajęcia z języka angielskiego, by móc w pełni uczestniczyć w kursach ( z wyjątkiem szkolenia we Francji, w którym brała udział p. A. Węc, zajęcia prowadzone były właśnie w tym języku).
Większość szkoleń, w których uczestniczyli nauczyciele naszego liceum, poświęcona była wykorzystaniu nowoczesnych technologii w czasie lekcji. Podczas kursu Empowerment in ICT skills: Making Use of Technology Tools, w którym brały udział p. B. Białas i p. B. Golemo, nauczyciele dowiedzieli się m. in., jak wykorzystać narzędzia, takie jak Adobe Spark, Flashback Express, jak tworzyć materiały w zasobach Gmail, czy prowadzić własnego bloga.
Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu pt. Tablets & smartphones: mobile technology as educational devices (p. M. Borsa, p. A. Gumułka, p. A. Janczak, p. A. Ruta
i p. A. Zarzycka) mogli rozwinąć umiejętności dotyczące zastosowania nowoczesnych technologii podczas lekcji, wykorzystania platform edukacyjnych, tabletów i smartfonów podczas zajęć. Poznali wiele aplikacji wspomagających pracę nauczyciela (np. Kahoot, Edpuzzle, miMind, Socrative, Canva itd.). W kursie o podobnej tematyce uczestniczyli również: p. J. Jastrząb, p. L. Lechowicz, p. M. Piekielniak – Kozik i p. L. Wardzała. Kurs There's an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning pozwolił m.in. na nabycie umiejętności z zakresu tworzenia quizów przy pomocy specjalnie do tego celu sporządzonych kreatorów (np. Quizizz), rozwijanie kompetencji w zakresie pracy
z programami służącymi do nagrywania filmów edukacyjnych i tutoriali typu: DU Recorder, Screencast-o-matic oraz prezentacji w ten sposób przygotowanych materiałów (np. na własnym kanale w ramach platformy YouTube).
W szkoleniu dotyczącym wykorzystania mediów społecznościowych podczas lekcji ( Social Media in the Classroom) uczestniczyli: p. J. Borsa, p. W. Górowska – Kmieć,
p. P. Kołodziej, p. M. Konieczny. Nauczyciele mogli dowiedzieć się, jak zarządzać wirtualną klasą, jak korzystać z internetowych i mobilnych technologii, by przekształcić komunikację w interaktywny dialog. Mogli również poszerzyć wiedzę na temat zachowania bezpieczeństwa w sieci.
Nauczycielki: p. A. Bugajska, p. M. Kacała – Niewiadomska i p. I. Jaroń – Romanowska uczestniczyły w kursie Spice Up your Teaching Ideas – Language Teaching Metchodology in Practice today, który pozwolił na wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczyciela języków obcych, nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystywania multimediów w celach edukacyjnych. Nauczyciele mogli poznać nowe sposoby motywowania uczniów oraz metody pracy z uczniem słabym i zdolnym.
W kursie o podobnej tematyce uczestniczyła p. A. Węc. Szczególny nacisk podczas szkolenia pt. Perfectionnement linguistique pour enseignants de français położono na wykłady metodyczne dotyczące wykorzystania filmów, piosenek i teleturniejów w nauczaniu.
Udział w kursach i szkoleniach za granicą pozwolił wszystkim uczestnikom porównać wykorzystywane przez nich metody nauczania z technikami stosowanymi przez nauczycieli w innych krajach. Dzięki temu grono pedagogiczne naszej szkoły mogło wzbogacić swój warsztat metodyczny. Wyjazdy umożliwiły również nawiązanie i utrzymanie międzynarodowych kontaktów, co z pewnością przyniesie korzyści nie tylko nauczycielom, ale też uczniom. Udział w szkoleniach podniesie również atrakcyjność i efektywność stosowanych metod, co zwiększy zainteresowanie młodzieży możliwością edukacji w naszej szkole.