Profile klas

Klasy z rozszerzeniami zgodnymi z zainteresowaniami uczniów:

Medyczna

Biologia, chemia, język angielski

Celem edukacji w tej klasie jest przygotowanie do studiów na uczelniach medycznych (np. na wydziale lekarskim, na stomatologii, farmacji, fizjoterapii, analityce medycznej, pielęgniarstwie, położnictwie, kosmetologii, ratownictwie medycznym), na uniwersytecie (np. na biologii, chemii, biotechnologii, psychologii, pedagogice) czy na uniwersytecie przyrodniczym (np. na weterynarii, technologii żywienia).

Psychologiczno-pedagogiczna

Język polski, biologia, język angielski

Uczniowie tej klasy będą mogli rozwijać własne umiejętności interpersonalne. Będą mogli studiować psychologię, pedagogikę, pracę socjalną lub kontynuować naukę w szkołach policealnych (pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej)…

Politechniczna (e-sportowa)

Matematyka, informatyka, język angielski

Absolwenci kończący klasę politechniczną będą świetnie przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na uniwersytetach, politechnikach i uczelniach technicznych. Na takich kierunkach jak: matematyka, informatyka, budownictwo, architektura, prawo, ekonomia, geodezja, logistyka, marketing, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie oraz wiele innych…

Straży granicznej (mundurowa)

Język angielski i dwa przedmioty do wyboru spośród: j. polski, j. niemiecki, matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

Klasa jest przeznaczona dla osób, które lubią aktywny tryb życia i chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, agencjach ochrony oraz zawodach, gdzie istotne i ważne są przepisy prawa i podwyższona sprawność fizyczna. Nauka w tej klasie daje możliwość zdobycia wiedzy o specyfice pracy formacji jaką jest Straż Graniczna: jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności.

W toku nauki przewidziane są dwa obozy szkoleniowe.

Turystyczno- ekonomiczna

Geografia, matematyka, język angielski

Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m.in.: kierunki Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, turystyka i rekreacja, hotelarstwo, wychowanie fizyczne, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze, socjologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, e-gospodarka …

Służby publicznej

Język polski, język angielski, historia lub wiedza o społeczeństwie

Program klasy adresowany jest bezpośrednio do młodzieży, która wiąże swoją przyszłość ze Służbą Cywilną lub z zagadnieniami politologii, prawa, socjologii, europeistyki, stosunków międzynarodowych, e-gospodarki, ekonomii, administracji państwowej lub samorządowej. To wymarzona klasa dla osób, które chcą podjąć prace w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów sprawiedliwości, prokuratury i notariatu (administracja wymiaru sprawiedliwości). Przedmioty obowiązkowe ułatwiają podjęcie studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych. Rozszerzony program wiedzy o społeczeństwie ułatwia zrozumienie problemów współczesnego świata, stosunków i konfliktów międzynarodowych, zasad funkcjonowania organizacji.

Sportowa

Geografia lub biologia, język angielski

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach związanych z turystyką i na większości kierunków na Akademii Wychowania Fizycznego.

 

Uczeń w naszej szkole sam dokonuje wyboru drugiego języka obcego spośród zaproponowanych przez szkołę: j. francuskiego, j. niemieckiego, j. rosyjskiego.

 

 

oferta2018