Klasa straży graniczej

Klasa Straży Granicznej

 • nauka trwa 3 lub 4 lata
 • w I i II klasie szkolenie wojskowe, które kończy nadanie certyfikatu dającego dodatkowe punkty przy staraniu się o pracę w Wojskowej Jednostce Straży Granicznej.
 • szkoła kończy się egzaminem maturalnym
 • absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub w wybranych szkołach policealnych

To oferta dla osób, które lubią aktywny tryb życia i chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, agencjach ochrony oraz w zawodach, gdzie istotne i ważne są przepisy prawa i podwyższona sprawność fizyczna. Nauka w tej klasie daje możliwość zdobycia wiedzy o specyfice pracy formacji, jaką jest Straż Graniczna, jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności.
Przez dwa pierwsze lata edukacji uczniowie uczestniczą w zajęciach praktycznych i teoretycznych z przedmiotu „Ochrona granicy państwowej z elementami prawa”, realizowanych we współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu. Przedmiot ten uczniowie kończą w klasie II i otrzymują certyfikat potwierdzający odbyte szkolenia i uzyskane umiejętności. Odbywają się one w wymiarze 3 godzin tygodniowo – 1 godzina zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych. Obejmują zajęcia z samoobrony z elementami taktyki i technik interwencji, budowę i użytkowanie broni, pomoc przedmedyczną, pływanie, jazdę konną, wyjazdy do placówek SG, dwa obozy kondycyjno-szkoleniowe w placówkach Straży Granicznej w Zakopanem i Bieszczadach - każdy po 5dni. Uczniowie wyjeżdżają na zajęcia do Nowego Sącza, do portu lotniczego w Krakowie – Balicach i Rzeszowie, a także na patrol graniczny do jednostki SG.
Zajęcia na terenie szkoły oraz wyjazdowe, prowadzą funkcjonariusze Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Całość szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • szkolenie zapoznawcze,
 • regulaminy i przepisy SG,
 • służba graniczna,
 • szkolenie strzeleckie,
 • podstawy działań granicznych,
 • samoobrona z elementami taktyki i techniki interwencji.


Każdy uczeń objęty szkoleniem powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych ze względu ma podwyższony wysiłek na zajęciach z samoobrony z elementami techniki i taktyki interwencji.

Przedmioty rozszerzone:

 • język angielski,
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia.Regulamin klasy mundurowej