Terminarz rekrutacji

1) od 25 kwietnia 2019 r. do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły;
2) od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół niebędących w systemie rekrutacji elektronicznej);
3) 28 czerwca 2019 r. do godz. 12.00 – podanie przez szkoły ponadgimnazjalne wyników postępowania rekrutacyjnego do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych;
4) do 09 lipca 2019 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
5) 10 lipca 2019 r do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych;
6) od 11 lipca 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r. – rekrutacja uzupełniająca: