Samorząd Uczniowski

Plany Samorządu Uczniowskiego na pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018:
1. Obsługa fotograficzna i prowadzenie uroczystości szkolnych.
2. Organizacja symulacji wyborów parlamentarnych.
3. Organizacja debaty uczniowskiej.
4. Organizacja dyskoteki szkolnej.
5.Przygotowanie pomieszczenia dla Samorządu Uczniowskiego.
6 Współpraca z Szkolnym Klubem Wolontariusza.
7. Organizacji Dnia chłopaka i Mikołajek.