Kiermasz charytatywny

kiermasz charytatywny 9 20170109 198682320716 grudnia 2016r. był bardzo pracowity. W tym dniu bowiem nadszedł finał naszej akcji rozpropagowanej przez Olę (IIb). Zorganizowany kiermasz charytatywny cieszył się dużym powodzeniem. Ufundowane przez rodziców słodkości szybko znajdowały swoich amatorów. Za uzyskane pieniądze kupiliśmy owoce, i wraz z wcześniej zebranymi słodyczami, przekazaliśmy jako podarunek świąteczny podopiecznym dąbrowskiej Jednostki Wspierającej Rodzinę (Dom Dziecka). Część pieniędzy została przekazana naszemu Samorządowi Uczniowskiemu.
W tym dniu również przed Urzędem Miejskim odbywał się przedświąteczny jarmark. Udaliśmy się tam ze stroikami świątecznymi, przygotowanymi przez uzdolnione artystycznie koleżanki z IIa, w nadziei na uzyskanie nowych funduszy. Niestety, tym razem szczęście nam nie dopisało, więc, niezrażeni niepowodzeniem, wróciliśmy do szkoły.
Organizacja takich akcji jest cennym doświadczeniem i wzbogaca o nowe umiejętności, które wykorzystamy podczas kolejnych tego typu działaniach.