99. rocznica Odzyskania Niepodległości

99 rocznica odzyskania niepodlegoci wystp w dps 2 20171203 140012393815 listopada 2017 r. wybraliśmy się do Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej z okolicznościowym przedstawieniem. Podczas akademii zaprezentowaliśmy najpiękniejsze strofy napisane przez naszych narodowych wieszczów, m.in. widzenie księdza Piotra z „Dziadów” cz. III, w którym Adam Mickiewicz formułuje swoją mesjanistyczną koncepcję - Ksiądz Piotr jako osoba obdarzona szczególnym darem proroczym doznaje natchnionej wizji i wykłada sens dziejów Polski. Nie zabrakło również tekstów poety-filozofa, Cypriana Kamila Norwida. Pensjonariusze mieli również okazję wysłuchać utworów o charakterze religijno-patriotycznym, takich jakich „Rota” Marii Konopnickiej i Feliksa Nowowiejskiego. Pani dyrektor Urszula Mróz nie kryła wzruszenia i w słowach podzięki gratulowała nam pięknego występu.