Przyjęcie nowych wolontariuszy w DPS

przyjcie nowych wolontariuszy w dps 8 20180302 1082797624Nadszedł wreszcie upragniony dzień i 12 stycznia 2018 r. odbyła się ważna uroczystość – przyjęcie nowych wolontariuszy, którym towarzyszyli opiekunowie kół wolontariackich ze szkól ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Obchody rozpoczęły się ceremonią mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Poremby w kaplicy Hospicjum. Podczas nabożeństwa wolontariusze odczytali rotę ślubowania i prosili o potrzebne łaski w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji. Uroczystość była finałem szeregu warsztatów i prelekcji prowadzonych przez p. Urszulę Mróz, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, oraz zaproszonych gości.