Wolontariat

Dzień Wolontariatu w Dąbrowie Tarnowskiej

dzie wolontariatu w dbrowie tarnowskiej 4 20161213 12441410606 grudnia 2016 r. był dla nas szczególnie ważny. Tego dnia bowiem społeczność wolontariacka spotkała się w kościele pw. Najświętszej Panny Maryi Szkaplerznej, aby dziękować za dar wolontariatu i prosić o dalszą opiekę Bożą. Oprawę liturgii przygotowali wolontariusze z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. Zgromadzeni, przywitani ciepło przez księdza Krzysztofa, celebrującego Mszę świętą, usłyszeli słowa zachęty i uznania za ich zaangażowanie w pracy na rzecz innych ludzi.
Po nabożeństwie wszyscy udali się auli im. św. Jana Pawła II, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne. Głównym punktem spotkania był występ wolontariuszy z naszej szkoły. W programie uczestnicy mogli usłyszeć utwór „Panie, który jesteś” z rep. M. Bajora w wykonaniu Dawida Sowy; Justynę Toczek recytującą wiersz „Dalekie wybrzeża ciszy” Karola Wojtyły; Wiktorię Szkotak w wierszu „Niektórzy lubią poezję” W. Szymborskiej; Mariusza Polońskiego grającego na gitarze klasycznej oraz Dominka Starzyka w budzącej nadzieję piosence „Dni, których nie znamy” M. Grechuty.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy herbatce i słodkim poczęstunku, o który zadbali gospodarze, czyli ZSP Nr 2. Obchody Dnia Wolontariatu podsumował p. dyrektor Jan Kiljan, dziękując wszystkim angażującym się w pracę na rzecz bliźnich. Jednocześnie wyrażając nadzieję, że ich praca przyniesie dobre owoce.

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Wszyscy mamy w pamięci te słowa św. Jana Pawła II. Codziennie się zastanawiamy nad ich sensem, nad ich przesłaniem i odkrywamy dla siebie prawdę jedną, niezmienną – nasze człowieczeństwo okazuje swoją pełnię, gdy zapominamy o sobie koncentrując się na potrzebach drugiego człowieka. Wolontariat jest tą działalnością, która umożliwia nam realizację tego szlachetnego posłannictwa. Wolontariat to postawa alternatywna do postawy konsumpcyjnej i uzależnień.
Jak co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (International Volunteer Day). To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją 40/212 z 17 grudnia 1985 roku. Celem obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego.
Działalność wolontariuszy obejmuje wspieranie inicjatyw pokojowych, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej, monitorowanie przestrzegania praw człowieka oraz wspieranie organizacji pożytku publicznego.
Kim jest wolontariusz?
To osoba, która robi coś więcej niż to, do czego są zdolni zwykli zjadacze chleba. Wolontariusz to człowiek bezinteresownie zaangażowany w pracy na rzecz potrzebujących. To człowiek, który dobrowolnie poświęca swój czas innym. Daje im cząstkę siebie. Bycie wolontariuszem to nie kaprys czy hobby, ale codzienne konsekwentne ponoszenie swoich zobowiązań.