Wolontariat

Przyjęcie nowych wolontariuszy w DPS

przyjcie nowych wolontariuszy w dps 8 20180302 1082797624Nadszedł wreszcie upragniony dzień i 12 stycznia 2018 r. odbyła się ważna uroczystość – przyjęcie nowych wolontariuszy, którym towarzyszyli opiekunowie kół wolontariackich ze szkól ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2. Obchody rozpoczęły się ceremonią mszy św. pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Poremby w kaplicy Hospicjum. Podczas nabożeństwa wolontariusze odczytali rotę ślubowania i prosili o potrzebne łaski w sprawowaniu odpowiedzialnej funkcji. Uroczystość była finałem szeregu warsztatów i prelekcji prowadzonych przez p. Urszulę Mróz, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, oraz zaproszonych gości.

Dzień Wolontariatu - 5 grudnia 2017 r.

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.
Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami.

źródło: https://www.kalbi.pl/miedzynarodowy-dzien-wolontariusza

Wizyta w Jednostce Wspierającej Rodzinę

wizyta w jednostce wspierajcej rodzin 4 20180302 199050652220 grudnia 2017 r., wieczorem o godzinie 18.00, udaliśmy się do dąbrowskiego "Domu Dziecka". Placówka ta znajduje się przy tej samej ulicy co nasza szkoła, ale nieczęsto tam zagladamy. Postanowiliśmy nadrobić stracony czas i złożyć okolicznościowe życzenia pracownikom i wychowankom tej instytucji. Na miejscu okazało się, że łatwo nawiązujemy ze sobą kontakt, a przyniesione przez nas podarunki były chętnie przyjęte. Przedstawienie o Śpiącej Królewnie, w której wykorzytaliśmy autentyczny kołowrotek, wzbudził szczególne zainteresowanie.

Przygotowaliśmy drobne upominki dla wychowanków tej instytucji (tradycyjnie nazywanego Domem Dziecka) oraz dla wychowawców. Jednym z upominków, który wszyscy otrzymali, były podobizny reniferów.

Na zdjęciach przedstawiono etapy "produkcji" tych maskotek.

Konkurs na ozdobę świąteczną

konkurs witeczny 3 20180302 1542989649Konkurs trwał od 20 listopada do 11 grudnia 2017 r. Pierwotnie ozdoby wykonane przez uczniów miały być przeznaczone na doroczny kiermasz, a ewentualny dochód ze sprzedaży miał być oddany szkolnemu klubowi wolontriatu. Kiedy dowiedzieliśmy się, że w pobliskiej miejscowości jest budowany ośrodek rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, przekazaliśmy nasze prace na ten cel.

Oto laureaci i wyróżnieni uczestnicy konkursu.

I miejsce Ewa Hońdo kl. Ic

II miejsce Gabriela Orszulak kl. Ib

III miejsce Karolina Sroka kl. IIa

wyróżnienia:

Agnieszka Baran kl. Ib

Weronika Anioł kl. Ib

Ewa Dykas kl. IIa

Wszystkim uczestnikom gratulujemy pomysłów i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Akcja charytatywna na rzecz Stowarzyszenia SURSUM CORDA

sursum corda1W dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2017 r. podjęliśmy akcję rozprowadzenia kartek świątecznych, aby wspomóc działalność Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Przy tej okazji dowiedzieliśmy się, że jest to organizacja pożytku publicznego, działająca w obszarze pomocy społecznej oraz oświaty, a siedzibą tej organizacji jest Nowy Sącz, czyli tak po sąsiedzku.
Stowarzyszenie prowadzi wiele działań, m.in. program Starszy Brat Starsza Siostra, adresowany do dzieci w trudnej sytuacji życiowej czy Wakacje na plus - kolonie letnie dla dzieci. Natomiast akcja, w której braliśmy udział to Świąteczne Kartki Dobroczynne.
Otrzymaliśmy pakiet 50 kartek, które szybko znalazły swoich nabywców, a zebrane pieniądze (155 PLN) wpłaciliśmy na konto organizacji.

Czytaj więcej...

Mikołajki 2017

przedstawienie dla pensjonariuszy dps 30 20171213 19277866546 grudnia jest dniem szczególnym nie tylko dla najmłodszych, oczekujących na Mikołaja i dary przez niego przyniesione. W tym roku szkolnym postanowiliśmy, oprócz okolicznościowych prezentów, przygotować przedstawienie dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Przygotowaliśmy paczuszki z upieczonymi przez nas pierniczkami. Zapachniało świętami…
Jak wspomniano powyżej wizyta w DPS wzbogacona była też o występ, podczas którego przedstawiliśmy naszą wersję „Śpiącej królewny”.